24-05-2013 | Ref : 37 | 48125 |

Return

Miten legioona eroaa muista ?

Siviilivaatteiden käyttöoikeus : vaikka jokainen legioonalainen palvelusvuosista riippumatta voi käyttää siviilivaatteita varuskuntapaikkakuntansa ulkopuolella, niin legioonalaisen, jolla on alle viisi vuotta palvelusta, pitää pukeutua ulosmenopukuun liikkuessaan varuskuntakaupunkinsa alueella.

Oikeus ostaa moottoriajoneuvo : jos legioonalaisen sen hetkinen siviiliajokortti edellyttää, niin omistaakseen ajoneuvon legioonalaisen sotilasaseman täytyy olla laillistettu (katso « régularisation de situation militaire »).

Avioliitto : legioonalainen voi solmia avioliiton, mutta sitä ennen hänen täytyy :

  • palvella oikealla nimellään (katso « régularisation de situation militaire »)
  • ilmoittaa asiasta esimiehilleen
  • pyytää puolustusministerin lupa, jos hänellä on alle 5 vuotta palvelusta

Contact

Képi blanc