Muukalaislegioona

Retour Mise à jour : 15-05-2014 | Réf : 55 | 41806

Muukalaislegioona on eri aselajeista koostuva taisteleva joukko-osasto, joka koostuu ulkomaalaistittelillä palvelevista miehistöstä ja aliupseereista.

Kaikkia yhdistää tavallisena legioonalaisena allekirjoitettu palvelussopimus.

Legioonalla on vanhat sotilasperinteet, joiden myötä Ranska mielellään ottaa vastaan ja sopeuttaa ranskalaiseen yhteiskuntaan ulkomaalaisia. Koska legioonalla on lupa värvätä ulkomaalaisia, legioonan pitää sopeuttaa ja sulattaa yhteen hyvin erilaisia ihmisiä. Yli 35 000 ulkomaalaista Ranskan palveluksessa on antanut adoptoimalleen kotimaalle henkensä.

Kyseiset uhraukset kuvaavat ja pitävät hyvin yllä legioonan ja jokaisen legioonalaisen henkeä. Kuri, tehtävän täyttäminen, kunnioitus ja yhteishenki sidotaan yhteen Kunniasäännössä, joka on kiteytetty jokaisen legioonan rykmentin tunnukseen : Kunnia – Uskollisuus.

Oma henkilöstöhallinto ja yhtenäisyys, jolla on selvät päämäärät, mahdollistavat modernin ja taitavan taistelujoukon, joka on perustamisestaan saakka ollut osa Ranskan armeijaa.

Legioonan värväämäien miesten erityispiirteistä johtuen legioonan vastuulla on oma keskitetty ja sopeutettu komentojärjestelmä. Ulkomaalaistittelin takaa ja sitä valvoo legioonan pääesikunta (COMLE = Commandement de la Légion étrangère), jonka vastuulla on legioonalaisten ja heidän esimiestensä välinen molemminpuolinen luottamus. Tähän perustuu legioonan joukkohenki, joka vastavuoroisesti takaa Ranskan palveluksessa olevien ulkomaalaisten uskollisuuden.

imp


Rykmenttiä muukalaislegioonaan

1e Régiment étranger

1er RE

1e Régiment étranger de cavalerie

1er REC

1e Régiment étranger de génie

1er REG

2e Régiment étranger de génie

2e REG

2e Régiment étranger d'infanterie

2e REI

2e Régiment étranger de parachutistes

2e REP

3e Régiment étranger d'infanterie

3e REI

4e Régiment étranger

4e RE

13e Demi-brigade de Légion étrangère

13e DBLE

Détachement de la Légion étrangère à Mayotte

DLEM

Groupement de recrutement de la Légion étrangère

GRLE

Commandement de la Légion étrangère

COMLE

Autres services

Musique Légion étragère

MLE

Maison du légionnaire à Auriol

AURIOL

Institution des Invalides de la Légion étrangère

IILE

Société des amis du musée de la Légion étrangère

MUSEE-SAMLE

Kepi blanc

KEPI BLANC

 ATHLEG

ATHLEG

Contact

Présent sur
La Légion sur Youtube La Légion sur Dailymotion

Képi blanc